Добре дошли на сайта на лаборатория "Изкуствен интелект и CAD системи"

 • slidebg1
 • slidebg1
  Дронове на лабораторията
 • slidebg1
  Роботи "Sputnik"
 • slidebg1
  Работна зала
 • slidebg1
  Очила за добавена реалност

Цели на лабораторията

Лабораторията има за цел, в сътрудничество с изследователски организации и индустриални клъстери, да се превърне във водещ център, който улеснява достъпа до специализиран софтуер и CAD системи и допринася за развитието и поддържането на висококвалифицирани специалисти в областта на изкуствения интелект.

Основни дейности на лабораторията

 • Разработване на подходящ симулатор на мозъчната дейност на човека, както и съответните информационни и компютърни технологии, които подпомагат и осигуряват дейността му.
 • Научни изследвания и разработки в следните области: интелигентни системи за медицински приложения, алгоритми за управление на роботи и дронове, интелигентни системи за ранно известяване на природни бедствия и интелигентни системи за разпознаване и сертифициране на материали и продукти.
 • Използване на CAD системи в областта на микроелектрониката, телекомуникациите и интелигентен транспорт за проектиране и моделиране на нови прибори, системи и технологии, проектиране и моделиране на морски съдове.
 • Компютърно проектиране на сложни системи в индустрията, бизнеса и др.

Meet our team

проф. Валери Младенов

Ръководител

Научни области

 • Невронни мрежи
 • Изкуствен интелект
 • Вериги и системи
 • Нелинейни системи
 • Обработка на сигнали изображения

Биография

Valeri Mladenov received his PhD from Technical University of Sofia (TU Sofia), Bulgaria in 1993. In 2004 he become a Head of the Department of Theory of Electrical Engineering. Since June, 2011 he was a Dean of Faculty of Automation, since Dec. 2011 he has been a Vice Rector of TU Sofia and since Dec. 2015 he is a Director of the directorate of Information and public relations. In 2014 he has been a Deputy Minister of Education and Science in the Caretaker Government in Bulgaria. He is a guest lecturer at the Faculty of Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology, in the Netherlands and many others. Dr. Mladenov's research interests are in the field of nonlinear circuits and systems, neural networks, artificial intelligence, applied mathematics and signal processing. He has received many international research fellowships. He has more than 250 scientific papers in professional journals and conferences. He is a co-author of ten books and manuals for students. He have received many research grants from the Technical University of Sofia, Bulgarian Ministry of Education and Science, DAAD - Germany, NWO - Netherlands, Royal Society - UK, NATO, TEMPUS and others and also with his team he participated in many national and international projects - H2020, FP7, DFG, and others. As a member of several editorial boards Dr. Mladenov serves as a reviewer for a number of professional journals and conferences. He is a member of the International Neural Network Society (INNS), member of the International Council of Large Electric Systems, (SIGRE), Senior Member of IEEE, member of the IEEE Circuit and Systems Technical Committee on Cellular Nanoscale Networks and Array Computing and Educational Activities Officer of the Bulgarian IEEE section. He is also a member of the Steering Committee of the International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET), member of the Management Boards of the Scientific and Technical Union of the Power Engineers, and the Union of Automation and Informatics in Bulgaria.

доц. Георги Ценов

Експерт

Научни области

 • Сигма-делта модулация
 • Невронни мрежи
 • Нелинейни системи
 • Многомерни системи
 • Цифрова обработка на сигнали

Биография

През 2012 г. придобива образователна и научна степен “доктор” в професионално направление 5.2 “Електротехника, Електроника и Автоматика”, научна специалност “Теоретична Електротехника” в ТУ-София. Тема на дисертацията: “Модели и методи за анализ и синтез на Сигма-делта модулатори” с научен ръководител: проф. д-р инж. Валери Младенов

През 2004 г. Магистър-инженер по “Автоматика”, направление “Автоматизация на технологични процеси” в Технически университет - София

Автор и съавтор на над 50 научни труда, включително статии в международни списания и съавторство в ръководството по дисциплината РУНМ на едноименния магистърски курс на ФА.

маг. инж. Ясен Йорданов

Експерт

Научни области

 • Neuroscience
 • Роботика
 • Рcb design
 • Микроконтролери
 • Сензорика

Биография

През 2011 г. завършва Технологично училище „Електронни системи“ - София.

През 2015 г. защитава бакалавърска степен в Технически Университет – София, факултет „Автоматика“, специалност „Роботика“ с дипломна работа на тема – „Хюманоиден робот, управляван с QR кодове“.

През 2017 г. защитава магистърска степен в „Политехнически университет – Мадрид“, Испания, както и в ТУ-София, факултет „Компютърни системи и технологии“, с дипломна работа на тема “Управление на хюманоид с мисъл“. Понастоящем докторант по докторската програма "Системи с изкуствен интелект".